-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12688)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در سفري كه سعادت الهي نصيب حقير فرمود در مكه معظمه هنگامي كه خواستيم با برادران ديني از ممالك ديگر ارتباط برقرار كنم متوجهشدم توان مكالمة عربي را ندارم حال آنكه برادران ديني ممالك ديگر هندي الجزايري و .... بسيار مسلط مكالمه عربي مي نمودند هنگامي كه به برادران ديگر ديني غير هموطن عرض مي نمودم كه مكالمة عربي نمي دانم مي گفتند چگونه به اين زيبايي قرائت قرآن مي كني حال آنكه مكالمة عربي نمي تواني عيب كار در كجاست و چگونه به عنوان يك مسلمان مي توانيم مكالمة عربي بياموزيم؟بين قرائت عربي و مكالمه عربي تفاوت وجود دارد و شما تلاوت قرآن را با تمرين و ممارست فرا گرفته اي ولي مكالمه عربي را فرا نگرفته اي، خواندن (روخواني) يك چيز است و مكالمه چيز ديگري. گاهي انسان برخي متنهاي فارسي را علي رغم اين كه ميتواند بخواند ولي آن را نميفهمد. اگر شما متن تاريخ جهانگشاي جويني را بخوانيد بسياري از جاهاي آنرا از جمله توصيف هايي كه از چنگيز خان مغول كرده است شايد نفهميد هر چند ميتوانيد بخوانيد. مكالمه فهميدن است نه خواندن شما وقتي تلاوت قرآن را فرا گرفتهاي سعي نكردهاي هر كلمه اي كه ميخواني معناي آنرا بفهمي بلكه فقط خواندن آنرا تمرين كردهاي. بنابراين اگر مصمم باشي عربي تكلم كني بايد به مطالعه و تمرين بپردازي. به كلاسهاي مكالمه عربي بروي جزوات و نوارهاي آموزشي بگيري. مرتب بخواني و مهم تر آن كه تمرين كني. عربي حرف بزني. مثلاً با همسر يا فرزندان تصميم بگيريد عربي حرف بزنيد، اين امر بايد استمرار داشته باشد نه اين كه يك مدتي عربي بخواني و چند روزي هم مكالمه كني ولي رها كني و مدتي بعد دوباره به سراغ آن بروي بلكه بايد دوام و استمرار داشته باشد و در زمان يا مكان مشخصي در طول روز به اين كار بپردازي، و در مراحل بعد با برادران عرب زبان داخل كشور مواجه شوي به تكلم با آنان بپردازي در اين صورت به طور نسبي مي تواني عربي سخن بگويي. مطالعه، تمرين و تكرار و صحبت كردن به عربي و خواندن كتابها، جزوات و گوش كردن اخبار و برنامههاي عربي راديو و تلويزيون و خواندن روزنامه ها و مجلات عربي به طور مرتب به شما كمك مي كند بتوانيد بر اين زبان مسلط شويد هر چقدر در اين راه بيشتر كوشش كنيد موفق تر خواهيد بود. اگر اخبار فارسي و عربي را (هر دو) گوش بدهيد. روزنامه هاي فارسي و عربي را (هر دو) بخوانيد به فراگيري و مكالمه شما بيشر كمك خواهد كرد و خواهيد توانست مقايسه كنيد و زودتر ياد بگيريد. تمرين و ممارست مداوم راهكار فراگيري مكالمه عربي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.